. samostalna umjetnica .

scenaristica i dramaturginja