Scenaristica
 
 

Mmm...

Isključi se na deset minuta.

Uroni u pralelni svijet.

Zakorači na obalu Eufrata,
gdje Siduri Sabitu sklapa lošu pogodbu čiji ti ceh dolazi na naplatu.

Pročitaj kratku priču.